LEKSYKON DZIENNIKARZY

LEKSYKON DZIENNIKARZY TRAFIŁ NA RYNEK

DZIENNIKARSKI LEKSYKON W KSIĘGARNIACH

KULTUROMANIAK E.LECLERC Centrum Handlowe Tomasza Zana,

Księgarnia Naukowo-Techniczna TALES, ul. Krakowskie Przedmieście 39 - Lublin

ŚWIDNIK - Księgarnia LIBRO ul. Niepodległości 11

LUBLIN: Księgarnia WBP im. H Łopacińskiego ul. Narutowicza 4

Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” trafił na rynek. Jego oficjalna prezentacja odbyła się 1 października 2015 r. w wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali widowiskowej Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni mieszkaniowej. Uczestniczyli w niej licznie dziennikarze, zwłaszcza ci, których biogramy znalazły się w tej publikacji, oraz wielka rzesza sympatyków prasy, radia i telewizji.

Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka reprezentował jego zastępca wiceprezydent Krzysztof Komorski. Obecni byli również dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego Bogdan Kawałko i prezes LSM Jan Gąbka. Środowisko naukowe Lublina było reprezentowane przez prodziekan Wydziału Politologii UMCS kierownika Zakładu Dziennikarstwa tej uczelni prof. dr hab. Iwonę Hofman oraz dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL prof. dr hab. Karola Klauzę. Obecni byli także przedstawiciele sponsorów tej pionierskiej publikacji dyrektor naczelny SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marian Przylepa i prezes LSS Społem w Lublinie Mieczysław Zapał; MPK Lublin reprezentowała rzecznik prasowa Weronika Opasiak.

W naszej dziennikarskiej gali uczestniczył sekretarz generalny ZG SDRP red. Andrzej Maślankiewicz oraz przewodniczący LO SDP Jacek Przesmycki.

Z Leksykonem w Nałęczowie

5 listopada br. w zarządzanej przez dyr. Katarzynę Wójcik Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie miała miejsce kolejna poza Lublinem prezentacja „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. Gospodarzem spotkania z jego autorem red. Al. Leszkiem Gzellą był prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa Jerzy Sołdek.

Nałęczowskie spotkanie było okazją do rozmowy nie tylko o tej pionierskiej w naszym regionie publikacji, której wydawcą jest Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, ale także o współczesnym dziennikarstwie i uprawiających ten zawód.

WIĘCEJ

Z Leksykonem w Nałęczowie