Nasz kolega Zasłużony dla Miasta Lublin

9 stycznia 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka z przedstawicielami lubelskich organizacji kombatanckich, kresowych, patriotycznych, z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023. Prezydent miasta, dokonując podsumowania ich działalności złożył im wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w kształtowaniu świadomości historyczno-patriotycznej wśród mieszkańców Lublina. Prezydent „w uznaniu za szczególne zasługi dla Ojczyzny i Lublina wniesione wieloletnią działalnością patriotyczną oraz dbałość o pamięć historyczną”, przyznał przedstawicielom w/w organizacji i stowarzyszeń Medal Zasłużony dla Miasta Lublin. Wśród wyróżnionych znalazł się również sekretarz naszego Stowarzyszenia, b. przewodniczący Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2020-22); Stanisław Jan Dąbrowski. To zaszczytne wyróżnienie zostało mu przyznane za „liczne publikacje historyczne dotyczące historii lubelskiego harcerstwa, w tym Szarych Szeregów”. W spotkaniu uczestniczył m.in. red. Alojzy Leszek Gzella – szaroszeregowiec, jeden z ostatnich żyjących w Lublinie uczestników powstania warszawskiego. Koledze Dąbrowskiemu serdecznie gratulujemy!