Konferencja Biznes a Media

W gościnnym „Lawendowym Dworku” w Lublinie odbyła się 2 grudnia 2019 r. kolejna konferencja z cyklu „Biznes a Media” zorganizowana przez „Awangardę Lubelską”. Uczestniczyli w niej dziennikarze związani z tym magazynem oraz przedsiębiorcy: Władysław Boruch – hotelarz i restaurator, Tomasz Orkiszewski – prezes Wydawnictwa Polihymnia, Jerzy Miszczak – prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, Andrzej Zdunek – dyrektor Domu Kultury LSM, Dariusz Szafran – doradca podatkowy z lubelskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Mirosław Augustyniak – gospodarz obiektu, właściciel „Lawendowego Dworku”. Tematem tegorocznej konferencji były podatki. W dyskusji mówiono m.in. o tym, że jakkolwiek nie lubimy podatków, to je płacimy. I obyśmy płacili je jak największe, bo to znaczy, że więcej zarabiamy, zauważono. Jednocześnie zwrócono uwagę na to, by były one sensownie ściągane, jasno i jak najprościej naliczane, a co najważniejsze – wpływy z nich nie były marnotrawione. W ocenie dyskutantów, zbyt wiele pieniędzy płaconych przez społeczeństwo w ramach podatków przeznaczanych jest na inne cele, niż byśmy tego oczekiwali, np. na nadmiernie rozbudowaną administrację. W ocenie uczestników spotkania należałoby więcej środków z podatków przeznaczyć na przykład na podniesienie poziomu szkolnictwa czy ochronę naszego zdrowia. Przedsiębiorcy narzekali również na zbyt częste i uciążliwe kontrole podatkowe, a także nadmiernie zbiurokratyzowane formy obsługi podatków, oraz niewspółmiernie wysokie stawki niektórych z nich, jak np. od nieruchomości budowlanych. Główny nurt dyskusji był skoncentrowany na podatku WAT; przedstawiono również zasady przygotowywanej nowej wersji podatku CIT wg modelu estońskiego, który ma wejść w życie w nowym roku. /KS/ .

>