PARYSKA KULTURA

70 lat Paryskiej „Kultury” W czerwcu 2017 r. mija 70 lat od wydania pierwszego numeru Paryskiej „Kultury” – jednego z najważniejszych czasopism emigracyjnych. Z tej okazji w Domu Kultury LSM 14 czerwca odbyło się spotkanie historyczno-prasoznawcze, w czasie którego prof. dr hab. Iwona Hofman w rozmowie z red. Ewą Hadrian opowiadała o dziejach tego wyjątkowego pisma i jej redaktora Jerzego Giedroycia oraz związanych z nim publicystów i literatów. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej jest depozytariuszem spuścizny „Kultury”, a prof. Iwona Hofman - kierownik Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS i jednocześnie kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu jest autorką wielu opracowań nt tego wyjątkowego czasopisma i związanych z nim ludzi, w tym książek „Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury” czy korespondencji Giedroycia z Ungerem. .