Komu złoty Prus, a komu zielony?

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP przyjmuje zgłoszenia kandydatów do dziennikarskich nagród im. Bolesława Prusa – edycja 2021. Nagrody imienia tego wybitnego pisarza, autora kronik od wielu lat są prestiżowym wyróżnieniem ludzi pióra, którzy poziomem i dorobkiem swej twórczości zasługują na to najwyższe uznanie.

W roku 2015, po latach przerwy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wznowiło przyznawanie wyróżnień, nadając nagrodom nową formułę. Za całokształt dziennikarskich osiągnięć, przyznawane są statuetki „Złoty Prus” natomiast wyróżniający się młodzi dziennikarze, do 35 roku życia, nagradzani są „Zielonym Prusem”.

Według nowego regulaminu o nagrody mogą ubiegać się dziennikarze całego środowiska dziennikarskiego, członkowie wszystkich stowarzyszeń i organizacji dziennikarskich. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: kolegia redakcyjne prasy, radia, telewizji, prasowych portali internetowych, agencji prasowych i klubów twórczych stowarzyszeń dziennikarskich , Prezydium ZG SDRP, zarządy oddziałów SD RP, inne organizacje i stowarzyszenia dziennikarskie oraz dziennikarze indywidualnie.

Kapituła Nagrody im. Bolesława Prusa, nominuje po czterech kandydatów w każdej kategorii. Następnie w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru laureatów. Kapitule, edycji 2021, przewodniczy prof. dr hab. Janusz Adamowski, Zgłoszenia kandydatów, tylko w formie elektronicznej, pod adresem : zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl, powinny zawierać podstawowe dane wraz z numerem telefonu kontaktowego, wskazanie redakcji, dokładny opis dziennikarskich dokonań, ewentualnie wybrane publikacje. W przypadku młodych dziennikarzy wymagana dokładna data urodzenia

Termin ogłoszenia wyników i wręczenia statuetek podany zostanie w odrębnym komunikacie.

Regulamin nagrody im. Bolesława Prusa do wglądu na stronie internetowej ZG SDRP dziennikarzerp.org.pl