AKLAUD 2019 dla Naczelnego AKCENTU

Założyciel i wieloletni redaktor naczelny kwartalnika AKCENT dr Bogusław Wróblewski został laureatem prestiżowej nagrody dziennikarskiej lubelskiego środowiska akademickiego za rok 2019, zwanej Akademicki Laur Dziennikarski - AKLAUD. Młodzieżowy laur tej nagrody trafił w ręce zastępcy redaktora naczelnego telewizji Akademickiej TV UMCS Łukasza Kucharskiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 22 czerwca 2020 r. w Trybunale Koronnym na Starym Mieście.

Akademicki Laur Dziennikarski (AKLAUD) jest nagrodą honorującą osoby łączące pracę w środkach masowego przekazu z aktywnością akademicką. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: AKLAUD i AKLAUD MŁODYCH. Ustanowiona została w 2014 r. przez lubelskie uczelnie kształcące dziennikarzy, w tym obecnych jej patronów, a to Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Partnerem instytucjonalnym nagrody jest prezydent miasta Lublin.

AKLAUD, jak zaznaczyła przewodnicząca kapituły nagrody prof. dr hab. Iwona Hofman z UMCS, jest jedyną z ok. 30 nagród dziennikarskich w Polsce, wyróżniających dziennikarzy, którzy łączą pracę zawodową z kształceniem młodych kadr dziennikarskich. To dzięki tym mistrzom zawodu, jak zaznaczyła profesor Hofman, młodzi adepci tego wymagającego zawodu, nim podejmą pracę w środkach masowego przekazu, mają możliwość zajrzenia za ich kulisy, doskonalenia umiejętności u najlepszych.

Do szóstej już z kolei edycji nagrody AKLAUD byli nominowani: red. dr Anna Duda, red. Katarzyna Michalak, red. dr Wiesława Szymczuk, red. dr Bogusław Wróblewski, red. prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, a do nagrody AKLAUD MŁODYCH: red. red. Bartosz Koterba i Łukasz Kucharski.

Laureat głównej nagrody dr Bogusław Wróblewski, jak zaakcentowano w laudacji, „to pokorny sługa słowa. Uczy młodych adeptów dziennikarstwa odpowiedzialności za słowo oraz pokornego służenia temu środkowi wyrazu”. Red B. Wróblewski, jak przypomniano, jest założycielem i od 40 lat redaktorem naczelnym znanego w kraju i za granicą czasopisma „Akcent”, poświęconego literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym, a od 1977 roku także wykładowcą UMCS. To autor lub redaktor ponad 100 publikacji, w tym szkiców o pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego i Hanny Krall, laureat licznych nagród, m.in. Nagrody Fundacji Polcul czy medali „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Komisji Edukacji Narodowej, 700-lecia Miasta Lublin.

Jego młodszy kolega w zawodzie red. Łukasz Kucharski - absolwent kulturoznawstwa UMCS - od 2015 r. jest związany z Inkubatorem Medialno-Artystycznym UMCS oraz Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Telewizji Akademickiej TV UMCS. Red. Kucharski jest operatorem obrazu licznych form audiowizualnych, autorem programów: „Filmoskop”, „Na pierwszym planie – Patronka UMCS”, „W pikselach”.

Pierwszym, laureatem Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, przypomnijmy, był autor wydanego przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny red. Alojzy Leszek Gzella.