Benefis Janusza Malinnowskiego

Janusz Malinowski – poeta, publicysta i pisarz, urodzony w roku 1950 w Warszawie. Od roku 1960 mieszkaniec Lublina. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie oraz Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Debiut poetycki 13 grudnia 1969 roku w „Kulturze i życiu”. Od roku 1970 dziennikarz Tygodnika „Politechnik”, „Sztandaru Ludu”, założyciel i redaktor naczelny „Tygodnika Chełmskiego”, „Dziennika Lubelskiego, „Dziennika Wschodniego”. Radny I kadencji Rady Miejskiej w Lublinie oraz poseł na Sejm RP II kadencji. Od roku 2000 niezależny publicysta i wydawca oraz autor utworów literackich – opowiadań i powieści. Wydana w roku 2018 książka „Się napisało” to przekrój jego dorobku jako poety, reportera, felietonisty, komentatora i twórcy literatury pięknej. Miłośnik i znawca muzyki poważnej powstałej od baroku do neoromantyzmu. autorstwa Janusza Malinowskiego, przekornie zatytułowanego -- „Się napisało”.

Pewne, że Malinowski sprawił sobie i nam, swoim czytelnikom, dużą frajdę. Przysposobił mianowicie do druku swoje najlepsze gazetowe publikacje, których przez pół wieku zgromadził nad podziw wiele. A więc: Przywołuje lubelską przeszłość i barwnie o niej opowiada. A potem wyrusza, a my z nim, do różnych miejsc w kraju i świecie. Miejsc zawsze barwnych, zamieszkanych przez godnych poznania, ciekawych ludzi. Z łatwością porusza się wśród literackich form i gatunków. I tak warsztatowi reportera towarzyszy czułość poety, nieobce mu są: satyra, dokument, tłumaczenia niemieckiej i rosyjskiej poezji. Godna uwagi jest jego wierność szlachetnej i pięknej polszczyźnie. A także zdrowemu rozsądkowi, co pomocne jest w dobrotliwym, choć także krytycznym, portretowaniu bliźnich, bohaterów felietonów.