Historia żydowskiego skautingu

Historia żydowskiego skautingu W Teatrze NN miała miejsce 12 października 2019 r. promocja monografii „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949”. Jej autorami są Anna Jeziorkowska-Polakowska, pracownik naukowy KUL, mająca w dorobku wiele pozycji z zakresu literatury polsko-żydowskiej i dydaktyki oraz Stanisław Jan Dąbrowski, autor licznych publikacji z zakresu historii harcerstwa na Lubelszczyżnie.

Podjęli się oni przedstawienia trudnego tematu, zauważyli recenzenci, w tym: prof. Emil Horoch z UIMCS, prof. Elżbieta Zybert z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Janusz Wojtycza z Krakowskiej Akademii im. Modrzewskiego. Historycy ci stwierdzają, że otrzymali do lektury pionierską, dobrze udokumentowaną monografię. Opisuje ona dzieje żydowskich organizacji skautowych w ciągu czterech okresów historycznych: I wojny światowej, II Rzeczypospolitej, pokrótce lata wojny i okupacji oraz lata 1944-1949. Opracowanie to jest znaczącym wkładem – stwierdzają historycy -- do badań okresu wymienionego w tytule, a ruchu harcerskiego szczególnie. Jest to o tyle ważne, bowiem obecnie często zapomina się, że II Rzeczpospolita była państwem w którym żyły mniejszości narodowe, a ruch harcerski (skautingowy) miał różne oblicza.

Autorzy otrzymali pochlebne recenzje od historyków, jak i uczestników promocji odbywającej się w siedzibie Teatru NN – Bramie Grodzkiej. Było to zasłużoną nagrodą za ich dwuletnią pracę. Na uwagę zasługuje również bardzo staranna szata edytorska książki. Zasługa w tym Ośrodka „Brama Grodzka – Teatru NN” oraz sponsorów -- Juliana i Raphalea Mahari. Wszystko wskazuje, że inicjatywa ta będzie mieć swoisty ciąg dalszy. Bowiem niestrudzony Staszek Dąbrowski zapowiada przygotowanie do druku monografii harcerstwa ukraińskiego na Lubelszczyźnie. Czekamy!

Zbigniew Miazga .

>