GWIAZDY I GWIAZDECZKI KABARETU CZART

Stanisław Jan DĄBROWSKI (1947-) (ps. Jan Dąbski) publicysta, redaktor SD RP, b. aktor estradowy, pedagog kultury, reżyser teatralny, urzędnik samorządowy i państwowy służby cywilnej. Absolwent Wyższego Studium Teatralnego w Warszawie (reżyseria), Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz studiów podyplomowych Wydziałów Politologii i Filozofii UMCS. Były pracownik artystyczny lubelskich instytucji kulturalnych: Domu Kultury Kolejarza (1967-1986), Domu Żołnierza (GKO 1972-1974), Estrady Lubelskiej (1972-1976), Teatru Muzycznego (1974-1978) i Teatru im. Juliusza Osterwy (1979-1980). Zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego (1999-2002) i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (2002-2007). Od 2017 r. sekretarz Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Lublinie. Autor kilkunastu książek z historii lubelskiego harcerstwa i innych. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP, KEN, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym Medalem Zasłużonemu Kulturze Gloria Artis. Laureat dziennikarskiego wyróżnienia „Młody Dinozaur 2018”. Trzykrotnie wyróżniany Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanisław Dąbrowski od dziecięcych lat był członkiem różnych zespołów artystycznych: tańca ludowego, teatralnego i estradowego przy Domu Żołnierza w Lublinie (1954-1972), recytatorskiego, teatralnego i wokalnego przy Technikum Mechanicznym w Lublinie (1962-1967), wojskowego estradowego „Ziemi Lubelskiej” w Lublinie (1965-1972), Teatru TOR przy Domu Kultury Kolejarza w Lublinie (1969-1986), Tańca Ludowego KOS w Krasieninie (1978-1996). Jednocześnie współpracował z wieloma grupami amatorskimi i zawodowymi w charakterze aktora, recytatora, solisty, reżysera, scenarzysty. W l. 1972-1976 był artystą Estrady Lubelskiej; w l.1967 i 1974-1979 Teatru Muzycznego. Przez 14 lat był kierownikiem artystycznym Teatru TOR (1972-1986). W 1974 r. jako konferansjer jeździł w trasie objazdowej z Zespołem BREACOUT (Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej). Pracując w urzędach: marszałkowskim i wojewódzkim w Lublinie był członkiem komisji konkursowych do wyłaniania kandydatów na dyrektorów placówek artystycznych i kulturalnych w województwie. W l. 2000-2001 był współautorem i organizatorem prezentacji kulturalnej Województwa Lubelskiego na Wystawie EXPO 2000 w Hamburgu i promocyjnej w Meklemburgii. Był współautorem Strategii Województwa Lubelskiego w dziedzinie kultury (autor programu edukacji kulturalnej województwa). .