Półwiecze dziennikarstwa Grażyny

Należy do popularnych i cenionych lubelskich dziennikarzy. Dlatego gdy miała odbyć się impreza, dedykowana Jej właśnie, Grażynie Hryniewskiej-Kalickiej, z okazji półwiecza pracy, sala widowiskowa Domu Kultury LSM 11 stycznia 2019 r. wypełniła się po brzegi. A oto co później się zdarzyło.

Była okazja do przypomnienia „reporterskich ścieżek”, które przemierzała Grażyna, gdy rozpoczęła dziennikarską przygodę na pierwszej linii frontu, w dziale terenowym „Sztandaru Ludu”, w Puławach. Z gazetą tą, która przyjęła później tytuły: „Dziennik Lubelski” i „Dziennik Wschodni”, związana była do końca czynnej pracy zawodowej.

Grażyna i ja, niżej podpisany, pracowaliśmy niemal ramię w ramię miałem więc okazję obserwować, co, i jak robi. Imponowała mi, i pozostałym redakcyjnym kolegom, uprawianiem – wymyśliłem to na jej potrzeby – gatunku, który nazwałem „dziennikarstwem serdecznym”. Bo odnajdowała ludzi, którym z racji ubóstwa, czy choroby, pomóc trzeba było. I pomoc taką organizowała. Miała bowiem, i ma, niezwykły talent w wyszukiwaniu ludzi dobrej woli, którzy mogą i chcą pośpieszyć bliźnim z pomocą. W życzliwej pamięci wielu, bardzo wielu, osób przechowywane są wspomnienia wieczerzy wigilijnych dla ubogich, imprez choinkowych organizowanych w sierocińcach i domach dziecka, pamiętane są kolonie i inne wydarzenia, które przyniosły radość ich uczestnikom.

A przy tym z pasją przez 15 lat oddawała się redagowaniu, były to: autorski magazyn „Uroda Życia”, biuletyn ekonomiczny firmy „Żagiel” SA – „Na Fali”, a obecnie szefuje portalowi internetowemu – www.kloryzycia.com A przy tym wszystkim znajdowała, i znajduje, czas i siły, dla działalności społecznej, w tym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP , które to, w dowód wdzięczności, uhonorowało Grażynę tytułem Młodego Dinozaura. Jak przystało na taki jubileusz, z odznaczeniami i bukietami pośpieszyły do Jubilatki lubelskie wojewódzkie i miejskie władze. Wicemarszałek Województwa Zbigniew Wojciechowski uhonorował Jubilatkę Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego , miejskie władze przyznały Jej prestiżowy medal 700-lecia Miasta Lublina, a kierownictwo Stowarzyszenia Dziennikarzy RP - Jerzy Domański – Przewodniczący Zarządu Głównego SDRP oraz Andrzej Maślankiewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia skierowali do Niej okolicznościowy adres gratulacyjny. Koledzy z Lublina dołączyli do życzeń wiązankę ulubionych przez Jubilatkę róż oraz „Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”, na łamach którego znajduje się zawodowy biogram red. Hryniewskiej.

To o czym wyżej, miało miejsce podczas programu „Wieczorek przy mikrofonie”, który nadawała na żywo Lubelska tv”, a w którym dla Grażyny Hryniewskiej-Kalickiej, z racji jubileuszu oraz dla publiczności wypełniającej salę DK LSM do granic możliwości, śpiewali i grali: dzieci ze Świdnika, Izabela Trojanowska (co prawda z „puszki”, ale zawsze…), Agnieszka Wiechnik, Marek Wieczorek, Zespół „NeoKlez”, grupa Electric Blues Band, i in.

Zbigniew Miazga

<">