AKTUALNOŚCI


Nakład pierwszego wydania Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny na wyczerpaniu. W księgarniach nowa, atrakcyjna cenaKULTUROMANIAK  E.LECLERC Centrum Handlowe Tomasza Zana
ŚWIDNIK -  Księgarnia LIBRO ul. Niepodległości  11
LUBLIN:
Księgarnia  EZOP ul. Krakowskie Przedmieście 6
Księgarnia  WBP im. H Łopacińskiego ul. Narutowicza 4


 


WICEJ


IV edycja Stypendium im. Leopolda Ungera

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej już po raz czwarty ogłosił stypendium dla młodych dziennikarzy im.  znanego  publicysty Leopolda Ungera. Przyznawane ono jest od 2013 r.  Oto warunki otrzymania stypendium. 

Mogą się o nie ubiegać młodzi dziennikarze i adepci dziennikarstwa - studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami. Kapituła Stypendium, oceniając kandydatów, w szczególności bierze pod uwagę opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne, pracę na rzecz mediów studenckich, współpracę z mediami internetowymi oraz udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia, laureaci Stypendium zostają wyłonieni do 15 czerwca 2016 r.

Nagrody:

  1. Stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki.
  2. Stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli.
  3. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie.
  4. Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie.
  5. Stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Red. Tadeusz Chwałczyk literatem

Miło nam poinformować, że nasz kolega, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Tadeusz Chwałczyk przyjęty został do Związku Literatów Polskich.
Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Głównym ZLP bardzo wysoko oceniła twórczość T. Chwałczyka i decyzję o przyjęciu na członka ZLP podjęła jednomyślnie.
W protokole czytamy:
„ Prozaik. Autor 8 książek, Emerytowany pilot. Autor fabularyzowanych reportaży historycznych związanych z lotnictwem. Świetna narracja, duża wiedza historyczna. Prawdziwa literatura piękna”.
Gratulujemy!
Przypominamy jednocześnie, że członkiem ZLP jest także nasza koleżanka red. Izabella Wlazłowska.


 

Książki lubelskich dziennikarzy

26 listopada 2015 r. w Domu Kultury LSM odbyło się pierwsze spotkanie z planowanego cyklu „Lubelscy dziennikarze i ich książki”, zorganizowane przez Lubelski Oddział SDRP i tę placówkę kulturalną. Z czytelnikami spotkali się redaktorzy: Krzysztof Stankiewicz, który wydał właśnie książkę „Podróż do krawędzi wieczności”, Mieczysław Kościński z książką „ Z Odessy do Krasnobrodu”, Janusz Świąder - autor książki - albumu „Gwiazdy błyszczały wczoraj” oraz Al. Leszek Gzella – autor pionierskiego w regionie „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. Literacką biesiadę otworzył dyrektor Domu Kultury LSM Andrzej Zdunek, a z dużą kulturą i taktem poprowadziła red. Ewa Hadrian.  

Książka „Z Odessy do Krasnobrodu”, podobnie jak prawie każda pozycja tego autora – regionalisty związana jest z Krasnobrodem..Więcej


JUBILEUSZ 55-LECJA LUBELSKIEGO ODDZIAŁU NAUCZYCIELI PLASTYKÓW

Gratulujemy nauczycielom plastykom
Nauczyciele wychowania plastycznego z woj. Lubelskiego oraz osoby związane z tym zawodem, jak np. pracujące w placówkach społeczno – oświatowych, obchodzą w tym roku 55-lecie powstania Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków.  Swój artystyczny dorobek zaprezentowali na jubileuszowej wystawie W POSZUKIWANIU PIĘKNA”, otwartej 3 października br. w Domu Kultury LSM.
Z okazji jubileuszu członkowie Lubelskiego Oddziału PSNP oraz Stowarzyszenie, którym kieruje dr Urszula Tomasiak, otrzymali liczne życzenia, listy gratulacyjne i wyróżnienia od wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, ZNP. W imieniu prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka Medale Prezydenta wręczył wyróżnionym wiceprezydent Krzysztof Komorski.
Po jubileuszowej wystawie oprowadził uczestników wernisażu Kazimierz Parfianowicz, który z wielką swadą przedstawiał nie tylko ducha dzieła, ale także jego formę artystyczną
Do jubileuszowych życzeń i gratulacji dołączają się dziennikarze z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzymy przede wszystkim sił twórczych i dzieł, które nasze codzienne życie ubogacą pięknem, a zjadaczy chleba w „aniołów przerobią”.  Plurimos annos! – Mistrzowie piękna!


 Konferencja Biznes a media, czyli Klastry – Stowarzyszenia - Globalizacja

W gościnnej siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „Malinex” w Łęcznej 29 stycznia 2015 r. odbyła się III Doroczna Konferencja z cyklu Biznes a media pt: „Klastry – Stowarzyszenia - Globalizacja”. Jej organizatorami byli: Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Wschodni Klaster Obróbki Metali oraz redakcjamiesięcznika kulturalno – społecznego „Awangarda Lubelska”. Wzięli w niej udziałsamorządowcy, przedsiębiorcy, bankowcy, dziennikaWIĘCEJ


 SDRP w Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Ricardo Gutierrez, sekretarz generalny European Federation of Journalists poinformował, że na posiedzeniu 27 marca 2014 roku oficjalnie zatwierdzono członkostwo Stowarzyszenia DziennikarzyRzeczypospolitej Polskiej w strukturach EFJ.


Jubileusz AWANGARDY Lubelskiej

Minęło pięć lat od chwili, kiedy to we wrześniu 2009 roku do rąk Czytelników trafił pierwszy numer „Awangardy Lubelskiej”. Przez te 5 lat ukazało się 60 numerów naszego pisma. Z tej to okazji w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4 a odbyły się skromne, ale jednak uroczyste obchody 5-lecia „Awangardy Lubelskiej” zorganizowane wspólnie przez naszą redakcję i Wydawnictwo „Polihymnia” w Lublinie.
Uroczystości odbyły się w sobotę 8 listopada. Rozpoczął je koncert Chóru i Orkiestry „Iubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego, a następnie odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego z Czytelnikami. Redaktor naczelny Krzysztof Stankiewicz opowiadał jak to z Awangardą było, czyli jak powstała i… nadal jest,bowiem pismo istnieje nadal, o czym świadczy kolejny jego numer, który trafia właśnie do rąk CzytelnikóWIĘCEJ


PRASA POLSKA

DZIENNIKARZE RP


DZIENNIK WSCHODNI


KURIER LUBELSKI


GAZETA LUBLIN


PRASA POLONIJNA


NOWY DZIENNIK


DZIENNIK ZWIĄZKOWY

Najstarsza polska gazeta w USA


PROGRESS FOR POLAND

Najstarszy serwis informacyjny CHICAGO


KURIER ZACHODNI

Iterntowa wersja polskiego czasopisma kulturalno-spoleczngo w Australii "Kurier Zachodni". Takze linki do Polskiego Radia Kurier (Perth, Australia Zachodnia).


Polonia Birmingham

Polski niezależny portal w Birmingham, życie i praca w Birmingham


Kresy24.pl

Wschodni Portal Informacyjny


Goniec Polski

Najwieksza gazeta polonijna w Anglii!


Polacy w Wiedniu

PORTAL Polonii Wiedeńskiej zarówno dla turystów odwiedzających Wiedeń, jak i polskich mieszkańców Wiednia. Praca w Wiedniu, hotele w Wiedniu, zabytki i atrakcje Wiednia


.......TENISOWY MEMORIAŁ

MARKA OBARY I ANDRZEJA WRZYCKIEGO

Tegoroczne tenisowe zawody poświęcone pamięci naszych zmarłych przyjaciół - redaktorów Marka Obary i Andzreja Wawrzyckiego przebiegały pod znakiem rywalizacji deblistów. Fatalna, czerwcowa pogoda przeganiała grających z otwartych kortów pod obiekty zadaszone, toteż nadobrą sprawę zawody zakończono po prawie dwóch tygodnWięcej AKADEMICKI LAUR DZIENNIKARSKI
dla red. LESZKA GZELLI 

Foto: Maciej Kaczanowski

                Znany dziennikarz i znawca prasy lubelskiej redaktor Alojzy Leszek Gzella otrzymał lubelski Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD 2014. Jest on pierwszym laureatem tego prestiżowego wyróżnienia dziennikarskiego, ustanowionego przez trzy wyższe uczelnie Lublina: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.  Uroczystość wręczenia po raz pierwszy Akademickiego Lauru Dziennikarskiego odbyła się 24 lutego 2014 r. w Auli Dziennikarstwa UMCS podczas międzyuczelnianej konferencji naukowej „ Czy dziennikarstwa można nauczyć w LublinieWięcej


  WIZJA w obronie telewizji publicznej
NIE umowom śmieciowym!

7 lutego br., w samo południe na Deptaku, obok siedziby władz miejskich, odbyła się pikieta pracowników TVP Lublin. Na eksponowanych przez nich planszach można było przeczytać: STRAJK w TVP. Telewizja Polska musi pozostać własnością publiczną!  STOP kupowanej tandecie!  Walczymy przeciw wyprowadzaniu produkcji z TVP.  Walczymy przeciw umowom śmieciowym; Walczymy o nasze miejsca pracy.Więcej


BIZNES A MEDIA

W Lublinie po raz drugi odbyła się konferencja z cyklu Biznes a media. Jej obrady, zatytułowane „Kapitał ludzki – między wykształceniem a praktyką”, poświęcone były kluczowym problemom naszych czasów, bo sytuacji na rynku pracy, której nie daje się już lekceważyć, zauważono podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Bez pracy pozostaje niemal 24 proc młodych Europejczyków. Bezrobocie w naszym kraju dotyka prawie 28 proc. młodych..Więcej


Samoloty w obiektywie

12 grudnia br., w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM w Lublinie, otwarta została wystawa fotograficzna zatytułowana „Nasze stare samoloty”. Jej autor, członek lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – red. Tadeusz Karol Chwałczyk, od lat specjalizujący się w tematyce lotniczej, wybrał ze swego bogatego zbioru 60 archiwalnych fotosów, ilustrujących różne typy samolotów użytkowanych w lotnictwie polskim w latach 1918-1939. Wybór tego właśnie tematu ma związek z przypadającym w tym roku jubileuszem 95-lecia polskiego lotnictwa wojskowego.Więcej


Nasz Prezes zasłużonym dla tolerancji

Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktor naczelny tygodnia „Przegląd” Jerzy Domański został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Tolerancji”.  Wyróżnienie to zostało mu przyznane „za aktywną działalność dziennikarską i owocny wysiłek na rzecz wzajemnego szacunku, pojednania i poszanowania ludzi bez względu na światopogląd czy przekonania religijne”.
Medale „Zasłużony dla Tolerancji” od 16 lat przyznaje Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”. Wyróżniane nimi są osoby działające na rzecz zwalczania przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz budowy stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności.
Uroczystość uhonorowania zasłużonych dla tolerancji odbyła się 29 listopada 2013 r. w Muzeum Niepodległości.  Medale otrzymali: red. Jerzy Domański, prof. Adam Rotfeld z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pisarka Ruta Wermuth, Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wrocławia.
Wyróżnionym gratulujemy!
Więcej: WWW.dziennikarzerp.org.pl


 

Tradycyjny  tenisowy Memoriał Marka Obary i Andrzeja  Wawrzyckiego  przybrał w tym roku  inne niż dotąd oblicze. W miejsce turnieju na kortach Lubelskiego TOP-SPINU  rozegrano mecz Lublin - WWĘCEJ

 

LUDZIE Z PASJĄ

RED. GRAŻYNA HRYNIEWSKA - KALICKA 

FILM


MARZANNA ZAPRASZA

OFERTA


.........KONKURS

SDRP współorganizatorem konkursu
o nagrodę gospodarczą Prestiżu RENOMA ROKU

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP od tego roku jest współorganizatorem konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prestiżu pod nazwą RENOMA ROKU  2013. 

WIĘCEJ

http://www.prestiz.info.pl


EMERYTURY I RENTY

Odpowiadając na pismo z dnia 15 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń .

Więcej


LEGITYMACJE IFJ

ZG SDRP dysponuje dziennikarskimi legitymacjami międzynarodowymi IFJ. Zmienił się ich dotychczasowy kształt z książeczkowego na kartę plastikową.

Więcej


KAZIMIERZ TAKŻE DLA NAS

Jak informuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz ich najbliższa rodzina są uprawnieni do korzystania z usług Domu Pracy .

Więcej


WŁADZE STOWARZYSZENIA


Prośba o 1 proc dla SDRP            

            Nastał czas rozliczeń z fiskusem. Mam do Was Koleżanki i Koledzy gorącą prośbę. Pamiętając o tym obowiązku, nie zapominajcie o Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP, organizacji pożytku publicznego. Czekamy na Wasz gest dobrej woli. Przekażcie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.    
Każda, nawet najmniejsza kwota wzbogaci stowarzyszeniowy, skromny budżet.             Liczymy, że zachęcicie swoich najbliższych, przyjaciół i znajomych. do przekazania 1% podatku.
W odpowiedniej rubryce formularza rocznego zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37) wpisać należy:
STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS: 0000043110

Wpłacone pieniądze, podobnie jak w latach minionych, będą zaliczone na rzecz naszego, Lubelskiego Oddziału SDRP. Prosimy o szczodrość!
Stanisław Wojnarowicz
przewodniczący Zarządu LO SDRP


NOWE WŁADZE LO SDRP

14 czerwca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie LO SDRP.  Udzieliło ono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowe władze Oddziału.
Przewodniczącym Zarządu został Stanisław Wojnarowicz, wiceprzewodniczącą Monika Siemion – Dudek, skarbnikiem Izabella Wlazłowska, sekretarzem Stanisław Dąbrowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Świąder – przewodniczący, Jan Kasprzak i Witold Miszczak członkowie.
Rzecznikiem dyscyplinarnym został wybrany Zbigniew Miazga.
Delegatami LO SDRP na IX Zjazd zostali: Kazimiera Błażewicz – Izdebska i Stanisław Wojnarowicz.


Promocja książki J. Świądra

7 kwietnia 2017, w przyjaznym dziennikarzom Domu Kultury LSM, odbyła się promocja książki red. Janusza Świądra" Gwiazdy błyszczały wczoraj", tom II. Spotkanie, z dużą swadą i znawstwem, poprowadziła Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łapacińskiego. Dodatkową atrakcją wieczoru był koncert żeńskiego  kwartetu saksofonistek, absolwentek Akademii Muzycznej w Krakowie, "Saksofonarium".
Sylwetkę i  dorobek dziennikarski  J. Świądra prezentowaliśmy - między innymi - przy okazji promocji pierwszego tomu  monografii „Gwiazdy błyszczały wczoraj”. Janusz zapowiadał wówczas, że napisze ciąg dalszy. I słowa dotrzymał. Tom drugi, jest jeszcze bogatszy od pierwszego. Na blisko tysiącu stronach pomieścił 170 sylwetek piosenkarzy, kompozytorów oraz osób związanych z polską piosenką. Publikacja ta ma ocalić od zapomnienia pamięć o tych właśnie artystach. W formie encyklopedycznej zawarto tu biogramy gwiazd i gwiazdorów sceny i estrady, są ich zdjęcia, a także fragmenty tekstu wykonywanych przez nich piosenek.
Książka ta może być znakomitym prezentem zarówno dla seniora, jak i młodego melomana.
(zm)


 

Płyń Bystrzycą do morza


Czytelnicy „Dziennika Wschodniego” (wcześniej „Sztandaru Ludu”) wiedzą o morskiej pasji red. Zbigniewa Miazgi. Przez wiele lat na łamach tej gazety ukazywały się pachnące egzotyką i przygodą reportaże jego autorstwa. Uczestniczył w ośmiu dalekomorskich rejsach, w tym dwóch dookoła świata, na statkach Polskich Linii Oceanicznych i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Potem przesiadł się na jachty. Reporterskie relacje z podróży przesyłał m.in. z Japonii, Filipin, Brazylii, Urugwaju, Nowej Kaledonii, Wysp Kanaryjskich, Argentyny, Kanału Panamskiego, Peru, Tahiti i portów już bliższych nam. Reportaże te cieszyły się powodzeniem u czytelników, bowiem autor dysponuje dobrą polszczyzną, nie stroni od sensacji, dramatyzmu i … pieprzu. A przy tym, robi to wszystko, czyli pisze z dużą starannością, pełnym zaangażowaniem, wiedzą, znajomością każdego tematu. 

WIĘCEJ


                                                         

NOWE WŁADZE SDRP

Obradujący 15 marca 2017 r. w Warszawie IX Zjazd Delegatów SDRP wybrał nowe władze naszego Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję, tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Dziennikarski.

Więcej


STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RP w LUBLINIE

Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Lublinie powstał wkrótce po zjeździe założycielskim Stowarzyszenia w 1982 r.

Więcej


Protokół
z prac Komisji Uchwał i Wniosków

VIII Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
odbytego 20 października 2012 r. w Warszawie.

WIĘCEJ


           RADA ETYKI MEDIÓW

W NOWYM SKŁADZIE
Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich,  w głosowaniu tajnym,  bezwzględną większością głosów, wybrała nowy skład Rady Etyki Mediów . Rady VII kadencji. Znaleźli się w niej:
1/. Ryszard Bańkowicz,
2/. Krzysztof Bobiński,
3/. Anna Borkowska,
4/. Grażyna Hryniewska-Kalicka,
5/. Helena Kowalik - Ciemińska,
6/. Barbara Markowska – Wójcik,
7/.NIna Nowakowska,
8/. Marek Nowicki.
 Rada Etyki Mediów z kolei wybrała swoje Prezydium w składzie:
1/. przewodniczący – Ryszard Bańkowicz,
2/. Wiceprzewodnicząca - Helena Kowalik-Ciemińska,
3/. Wiceprzwodniczacy – Krzysztof Bobiński,
4/. Sekretarz – Barbara Markowska-Wójcik.
Członkowie rady (są to dziennikarze apolityczni, nie pełniący funkcji publicznych lub korporacyjnych w mediach) , podejmują działania zarówno z własnej inicjatywy, jak odpowiadając na medialne lub skierowane do Rady sygnały naruszenia Karty Etycznej Mediów. Swoje obowiązki  pełnią społecznie.
Miło nam donieść, że w obecnym składzie Rady Etyki Mediów znalazła się dziennikarka z Lublina, długoletni członek naszego Stowarzyszenia (SDRP) i prezes kilku kadencji   – Grażyna Hryniewska-Kalicka. Szczere gratulacje!

Od lewej: Ryszard Bańkowicz, Grażyna Hryniewska-Kalicka i Krzysztow Bobiński.


 W MARZANNIE

Przy bigosie i dziennikarskich książkach

W połowie listopada 2015 r. po raz dziesiąty w Siedlisku Folkloru „Marzanna” w Niedrzwicy Kościelnej odbyło się Święto Bigosu. Po raz pierwszy za zaproszeniami, ale i tak w ogromnej sali weselnej zgromadziło się 700 – 800, a może i tysiąc uczestników.  Dla więcej po prostu nie było miejsca. Ci, którzy znaleźli się we wnętrzu, bawili się znakomicie. I smakowali. A było co smakować, bo swoje bigosy przygotowało kilkanaście restauracji, szkół gastronomicznych oraz dziennikarze. Ci ostatni wystartowali w mistrzostwach Polski na najlepszy dziennikarski bigos.  Dziennikarze nie tylko zmierzyli się z bigosem, ale także zaprezentowali swe najnowsze książki, a to „Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” wydany przez Lubelski Oddział SDRP oraz „Podróż do krawędzi wieczności” Krzysztofa Stankiewicza.

WIĘCEJ


DZIENNIKARZE


VIVAT NESTOR!
Redaktor Tadeusz Tłuczkiewicz, wieloletni szef Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Lublinie, w 2016 roku skończył 90 lat.  Jest najstarszym lubelskim dziennikarzem. Jubileuszowe spotkanie Redaktora w gronie koleżanek i kolegów z LO SDRP odbyło się 16 grudnia w Domu Kultury LSM.
Z okazji Jubileuszu Nestor otrzymał okolicznościowe adresy od kierownictwa SDRP oraz od dziennikarzy z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia. Były kwiaty, tort i, oczywiście, gromkie sto lat! przy akordeonowym akompaniamencie zaprzyjaźnionego z nami Jerzego Jabłonki.  
Plurimos annos, plurimos! Redaktorze.
Jubileuszowe spotkanie połączono z tradycyjnym opłatkiem. Koleżanki i Koledzy złożyli sobie serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne.
LO SDRP jednogłośnie poparła zainicjowaną przez red. Janusza Malinowskiego akcję upamiętnienia zapomnianego lubelskiego bohatera, woźnego magistratu Jana Gilasa
Spotkanie na taśmie utrwalił Zenon Krawczyk.

 

 

Pan Redaktor
                                                             Tadeusz Tłuczkiewicz

Dostojny Jubilacie, nestorze lubelskich dziennikarzy!
Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin proszę przyjąć życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu i aktywności na wyznaczanych przez siebie polach działania.
Matuzalemowy wiek Redaktora budzi szacunek, a jednocześnie skłania do spojrzenia na przebytą drogę. W zwięzłej formie biogramu można wymienić jednym tchem: młodość na Kresach, żołnierskie wyzwania, studia w Lublinie i wieloletnią pracę w Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia i Telewizji w naszym mieście.  Drugą połowę minionego wieku wypełniły Jubilatowi nie tylko codzienne powinności redaktorskie, ale także wysiłki na rzecz budowy w Lublinie materialnego i instytucjonalnego zaplecza dwóch ośrodków regionalnych mediów publicznych, tj. radia i telewizji. W tej absorbującej pracy znalazł też Redaktor czas na podniebne hobby, którego aktywna realizacja została uwieńczona zdobyciem licencji pilota samolotowego oraz skoczka spadochronowego.  Dokonania zaś polskiego lotnictwa wojskowego i sportowego Pańskim piórem i głosem zostały utrwalone na nośnikach elektronicznych lubelskiej rozgłośni, w prasie, a także w publikacji książkowej „Śmigłem pisane”.
Szanowny Jubilacie, oschłość biogramu nie ujmuje w pełni wszystkich odcieni Redaktora życia i aktywności. Proszę pozwolić na dopełnienie go przez wersy utworu „Samotność maratończyka” autorstwa Ryszarda Mierzejewskiego:
„Szary, mglisty poranek, już czas na ciebie,
pora wstać. Nie zawsze robisz to z ochotą,
nie zawsze rozpiera cię energia,
chęć do życia pełnią sił, ale podnosisz się
systematycznie ze snu, aby biec,
aby biec przed siebie długą trasą maratonu.
Niekiedy spotykasz innych samotników.
Pozdrawiacie się podnosząc prawą dłoń.
/…/ Zdarza się, że ktoś dopinguje cię na drodze.
Robi się weselej i raźniej.
Jednak większość trasy pokonujesz
w samotności, zabłąkany w swoje myśli
i wspomnienia. Powłóczystym krokiem
odmierzasz setki kilometrów na swojej
długiej trasie maratonu./…/”

Szanowny Redaktorze, niech ten maraton życia trwa jak najdłużej!  Plurimos annos!                                                                                                                 Koleżanki i Koledzy
z Lubelskiego Oddziału SDRP


 
 

LEKSYKON DZIENNIKARZY TRAFIŁ NA RYNEK

Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” trafił na rynek. Jego oficjalna prezentacja odbyła się 1 października 2015 r. w wypełnionej niemal do ostatniego miejsca sali widowiskowej Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni mieszkaniowej. Uczestniczyli w niej licznie dziennikarze, zwłaszcza ci, których biogramy znalazły się w tej publikacji, oraz wielka rzesza sympatyków prasy, radia i telewizji.

Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka reprezentował jego zastępca wiceprezydent Krzysztof Komorski. Obecni byli również dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego Bogdan Kawałko i prezes LSM Jan Gąbka. Środowisko naukowe Lublina było reprezentowane przez prodziekan Wydziału Politologii UMCS kierownika Zakładu Dziennikarstwa tej uczelni prof. dr hab. Iwonę Hofman oraz dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL prof. dr hab. Karola Klauzę. Obecni byli także przedstawiciele sponsorów tej pionierskiej publikacji dyrektor naczelny SPSK nr 4 w Lublinie dr n. med. Marian Przylepa i prezes LSS Społem w Lublinie Mieczysław Zapał; MPK Lublin reprezentowała rzecznik prasowa Weronika Opasiak.

W naszej dziennikarskiej gali uczestniczył sekretarz generalny ZG SDRP red. Andrzej Maślankiewicz oraz przewodniczący LO SDP Jacek Przesmycki.

Wi/Foto 


Z Leksykonem w Nałęczowie   

5 listopada br. w zarządzanej przez dyr. Katarzynę Wójcik Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie miała miejsce kolejna poza Lublinem prezentacja „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”.  Gospodarzem spotkania z jego autorem red. Al. Leszkiem Gzellą był prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa Jerzy Sołdek.   

Nałęczowskie spotkanie było okazją do rozmowy nie tylko o tej pionierskiej w naszym regionie publikacji, której wydawcą jest Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, ale także o współczesnym dziennikarstwie i uprawiających ten zawód.


Z Leksykonem w Chełmie  

20 października br. z „Leksykonem dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” odwiedziliśmy Chełm. Była to pierwsza prezentacja tego pionierskiego w naszym regionie wydawnictwa poza Lublinem.

Spotkanie odbyło się w nowoczesnym i funkcjonalnym gmachu Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Jego gospodarzem była reprezentująca bibliotekę Anna Pietuch

Inicjatorem opracowania Leksykonu i jego wydawcą, przypomnijmy, jest Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zaś autorem lubelski dziennikarz i medioznawca, laureat Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2014 ustanowionego przez trzy wyższe uczelnie Lublina – KUL, UMCS i WSPA – red. Alojzy Leszek Gzella.   I on to przyjął na siebie ciężar spotkania.

Red. Al. Leszek Gzella opowiedział o wieloletniej pracy nad słownikiem dziennikarzy woj. lubelskiego oraz o jego zawartości. Leksykon, jak zauważył, zawiera ponad tysiąc nazwisk osób pracujących oraz publikujących w środkach masowego przekazu woj. lubelskiego - prasa, radio, TV - w latach 1944 – 2014, w tym kilkadziesiąt związanych z Chełmem i Ziemią Chełmską. Uwzględnia on sylwetki pionierów odradzającego się po II wojnie światowej w Lublinie polskiego dziennikarstwa, a przede wszystkim dziennikarzy i redaktorów związanych z lubelskim regionem przez wiele lat pracy twórczej i życia. Ujęto w nim również osoby publikujące w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia oraz w kościelnych.

Autor słownika zauważył, że Leksykon, nie ujmuje, niestety, wszystkich dziennikarzy minionych 70 lat pracujących w środkach masowego przekazu w woj. lubelskim, a biogramy wielu nie wykraczają poza skąpe notki biograficzne.  Doprecyzował jednocześnie, że redakcja słownika, mimo podejmowanych wysiłków, nie miała na to wpływu.

Chełmski literat i publicysta Jan Longin Okoń podkreślił znaczenie Leksykonu dla dokumentacji dziejów prasy w woj. lubelskim.  

Stanisław Koszewski spointował spotkanie pisanymi w jego trakcie fraszkami.

 

 


    Z Leksykonem w Zamościu  

27 października br. w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu odbyła się prezentacja „Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”.  Gospodarzem spotkania z jego autorem red. Al. Leszkiem Gzellą była dyrektor Książnicy Danuta R. Kawałko.  

Spotkanie było okazją do porozmawiania o tej pionierskiej w naszym regionie publikacji, której wydawcą jest Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, oraz o współczesnym dziennikarstwie.

Red. Al. Leszek Gzella w swojej gawędzie, ubarwionej niepublikowanymi anegdotami z pracy dziennikarskiej, opowiedział o własnych pasjach i o wieloletniej pracy nad leksykonem.  Podkreślił, że jakkolwiek zawiera on biogramy bądź notki biograficzne ponad tysiąca osób pracujących oraz publikujących w środkach masowego przekazu woj. lubelskiego - prasa, radio, TV - w latach 1944 – 2014, w tym kilkadziesiąt związanych z Zamościem i Ziemią Zamojską, nie ujmuje on, niestety, wszystkich dziennikarzy minionych 70 lat związanych ze środkami masowego przekazu w naszym regionie.  

Do tego wątku rozważań nawiązała dyr. Danuta R. Kawałko. Zauważyła, że po roku 1989 na Zamojszczyźnie ukazało się ponad 100 tytułów prasy lokalnej, których dziennikarzy leksykon nie ujmuje. Zasugerowała, że ten fakt stanowi wyzwanie dla autora i wyraziła przekonanie, że ta potrzebna publikacja, jaką jest „Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”, będzie miała ciąg dalszy.

 Po spotkaniu dyr. Danuta R. Kawałko oprowadziła po zorganizowanej po raz pierwszy w Zamojskiej Książnicy unikalnej wystawie cymeliów /starodruków/ ze Zbioru Klemensowskiego rodu Zamoyskich.

Foto: Marek Sadło
DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW TWÓRCZYCH
                  /ze sprawozdania z działalności ZG SDRP w r. 2012/

       Największą aktywność w roku 2012 przejawiał Klub Krytyki Teatralnej AICT działający pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego. W marcu tego roku KKT był organizatorem 26 Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Do Warszawy zjechało około 100 krytyków z 40 krajów świata oraz około 50 krytyków i artystów z Polski. Kongres zorganizowano ze środków przyznanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przy wsparciu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Współudział w organizacji kongresu miał również Oddział Warszawski SDRP. Pokłosiem kongresu były bardzo liczne relacje w mediach światowych. KKT prowadząc także działalność wydawniczą, przygotował zbiorcze opracowanie wspomnianych publikacji w internetowym i papierowym wydaniu książkowym.
Klub Krytyki Teatralnej przyznaje nagrody i wyróżnienia wybitnym artystom
i twórcom teatru. W roku 2012 nagrodą im. Ireny Solskiej uhonorowano Ninę Andrycz.

        Klub Publicystów Międzynarodowych działający pod kierownictwem redaktora Ryszarda Bańkowicza odbył w okresie sprawozdawczym 10 spotkań klubowych. Wszystkie zgodnie z tradycją miały charakter lanchu z akredytowanymi w Warszawie ambasadorami. Byli to reprezentanci: Arabii Saudyjskiej, Danii, Czech, TAI PEI, Meksyku, Chorwacji, Azerbejdżanu, Szwecji, Serbii i Rosji.

         Klub Dziennikarzy Sportowych w lipcu 2012 roku po raz osiemnasty świętował Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego łącząc tę uroczystość z 50 – leciem działalności Klubu.  Klub działa od wielu lat pod przewodnictwem Jerzego Jakobsche – prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. Staraniem Klubu Dziennikarzy Sportowych w wielu miastach w Polsce zorganizowane zostały w spotkania dziennikarzy sportowych prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych oraz fotoreporterów. Z okazji święta i jubileuszu Klubu na ręce przewodniczącego życzenia nadesłali: minister sportu i turystyki Joanna Mucha i prezes PKOL, Andrzej Kraśnicki

        Klub Krytyków Filmowych po kilkuletniej przerwie reaktywował działalność we wrześniu 2010 roku. Prestiżową sferą działalności było przyznawanie dorocznych nagród klubowych Syreny Warszawskiej za wybitne filmy krajowe i zagraniczne. Edycja nagród w roku 2012 przebiegała z pewnymi kłopotami finansowymi, które ze strony ZG SDRP zostały wyjaśnione i zażegnane. Nagrody Syreny Warszawskiej 2012, ku zadowoleniu nagrodzonych jak i członków Klubu zostały rozdane. Niemniej zarząd KKF ogłosił bezprawnie, że 24 października 2012 roku Klub został rozwiązany. Sprawa tej decyzji jest w trakcie wyjaśniania.

Klub Problematyki Kulturalnej po próbie reaktywowania działalności w maju 2012 roku i braku zainteresowania ze strony dziennikarzy nie kontynuował starań w celu odnowienia działalności.

Klub Publicystów Spółdzielczych reaktywowany z inicjatywy redaktora Dariusza Gierycza nie wykazał się aktywnością w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości. Po ostatnio przeprowadzonych rozmowach rodzi się nadzieja, ze Klub faktycznie wznowi działalność.

 
18 kwietnia ZG SDRP podjął uchwałę o powołaniu Klubu Dziennikarzy Mediów Lokalnych.

Tłusty czwartek

  

DINOZAUR 2012

Relacja filmowa

FILM


DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

Film

DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

Film


DINOZAUR 2011

Relacja filmowa

FilmJubileusze

35 lat pracy twórczej Izabelli Wlazłowskiej

Środowisko literackie Lublina 9 maja 2012 r obchodziło jubileusz 80-lecia zorganizowanej działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w Trybunale Koronnym na Starym Mieście. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich: wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc .

Więcej


55-lecie PRACY DZIENNIKARSKIEJ ANDRZEJA ALBIGOWSKIEGO

Redaktor Andrzej Maria Józef Albigowski obchodzi 55-lecie pracy dziennikarskiej oraz przynależności do dziennikarskich stowarzyszeń: SDP i SDRP.r..

Więcej


LECIE KABARETU CZART

Kabarety są specyficzną formą żywego teatru, wymagającą przede wszystkim ruchu scenicznego i ciągłego nasłuchiwania, co w trawie piszczy..

Film

Wiadomości

NIEBEZPIECZNY ZAWÓD

  .............................Rok 2012 nieprzyjazny dla dziennikarzy
Roku 2012 nie da się zaliczyć do przyjaznych dla osób pozostających w służbie informacji i wolności słowa.  Z opublikowanych właśnie raportów wynika, iż na świecie zginęło w dobiegającym końca roku kilkudziesięciu dziennikarzy, a kilkuset zostało uwięzionych. Więcej


NASZA KOLEŻANKA LITERATEM

Nasza koleżanka red. Izabella Wlazłowska w ubiegłym roku została przyjęta do Związku Literatów Polskich, a w styczniu br. weszła w skład Zarządu Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich.

Więcej

W OBRONIE PRAW AUTORSKICH

            Red. Chwałczyk Powiat Świdnicki

               Redaktor Tadeusz Chwałczyk wystąpił o ochronę praw autorskich przeciwko Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku.

Port Lotniczy przeprosił red. Chwałczyka
Co znaczy kradzież intelektualna – w naszym środowisku wyjaśniać nie trzeba.

Więcej


SPORT

Po raz jedenasty na kortach klubu TopSpin w Lublinie przy ul. Jutrzenki odbył się tenisowy memoriał  Marka Obary i Andrzeja Wawrzyckiego, naszych zdecydowanie przedwcześnie zmarlych przyjaciół dziennikarzy.

WięcejPOŻEGNANIA   Więcej


Galeria

 

Galeria

 

Galeria

 

Gleria