Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

CZYTAJ WIĘCEJ

---------------------------------

-------------------------

-----------------------------------------

------------------------------------------------------------

-------------------------

CZYTAJ WIĘCEJ

------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------------

X ZJAZD DELEGATÓW SDRP

W Warszawie, 8 listopada br. obradował X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując dorobek przedłużonej ze względu na pandemię ponad 5-letnią kadencję, wytyczając zadania na następne cztery lata. W Deklaracji Programowej delegaci sformułowali stanowisko stwierdzające m.in. że media publiczne już nie są publiczne. Degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego trwa. Dziennikarze stają się mniej potrzebni w redakcjach. Ważniejsi są pracownicy medialni, poddawani naciskom politycznym, wykonujący polecenia szefów redakcji uzależnionych od dyspozytorów politycznych. Stowarzyszenie za cel podstawowy i zadanie na czteroletnią kadencję stawia krzewienie wśród dziennikarzy zasad poszanowania i przestrzegania podstaw warsztatu dziennikarskiego, jakim są: rzetelność, obiektywizm i odpowiedzialność za publikowane informacje. Szczególną wagę przykładać do wiarygodności i odpowiedzialności za słowo, kierując się świadomością, że społecznie fatalne skutki przynosi upowszechniane kłamstwo, manipulacja faktami, insynuacja i plotka. Delegaci w uchwałach zjazdowych wyrazili m.in.: zdecydowany protest przeciwko uporczywemu blokowaniu dziennikarzom dostępu do objętych na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 2 września 2021 r stanem wyjątkowym obszarów części województw podlaskiego i lubelskiego. Stanowi to jawne pogwałcenie gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP jak i prawie prasowym podstawowych zasad wolności słowa oraz dostępu do informacji. Wyrazili także solidarność z uczestniczkami protestu „Ani jednej więcej”, protestując przeciw przepisom godzącymi w życie ludzkie, dyskryminującymi kobiety, będącymi przejawem ideologicznego fanatyzmu. X Zjazd dokonał zmian w statucie SD RP oraz wybrał nowe władze.

Przewodniczącym został Jerzy Domański, redaktor naczelny Tygodnika Przegląd. W skład Prezydium weszli: Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący, Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny, Ireneusz Michał Hyra – skarbnik, Tomasz Miłkowski – sekretarz d/s międzynarodowych, Hanna Świeszczakowska-Mazur – członkini. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Bronisława Kufel-Włodek, przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego – Marek Kuliński.

PRZYJĘCIA DO SDRP

W związku z licznymi pytaniami na temat przyjęć dziennikarzy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że niezmiennie od lat obowiązują procedury zgodne ze Statutem SDRP. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi przede wszystkim wykazać się dorobkiem w pracy dziennikarskiej. Świeżo uruchomiony portal internetowy przez kandydata, publikacje w formie bloga czy sporadyczna współpraca z redakcją gazety, radia lub telewizji, również internetowej, mogą nie wystarczyć jako argumenty do przyjęcia w szeregi członków Stowarzyszenia. Każdy kandydat składający prośbę o przyjęcie do SDRP zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej (dostępna na portalach oddziałów). W wypełnionej deklaracji członkowskiej powinna być odnotowana rekomendacja dwóch rzeczywistych członków Stowarzyszenia. Deklaracje należy składać w oddziałach SDRP zgodnie z miejscem zamieszkania. Zarząd oddziału po rozpatrzeniu dostarczonego przez kandydata materiału, przeanalizowaniu treści deklaracji członkowskiej pod względem formalnym i zgodności ze Statutem SDRP, w formie uchwały, podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu prośby kandydata. Jeżeli opinia zarządu jest pozytywna wówczas kandydat po opłaceniu kwoty należnej(informacja o wysokości opłaty w oddziałach) otrzymuje legitymację Stowarzyszenia podpisaną przez sekretarza generalnego. PREZYDIUM ZG SDRP

DEKLARACJA

...................

MOŻESZ? POMÓŻ!

Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej w Lublinie, Organizacja Pożytku Publicznego, od 2004 r. wspiera samotnych, starszych i będących w potrzebie mieszkańców lubelskiej dzielnicy Kalinowszczyzna. Wszyscy spieszący z pomocą angażują się społecznie, z potrzeby serca. Wśród wolontariuszy stowarzyszenia znajduje się nasza koleżanka, wiceprzewodnicząca Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej red. Monika Siemion-Dudek, angażująca się m.in. w zbieranie żywności i odzieży dla potrzebujących.

Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej, corocznie organizuje akcję przekazywania paczek świątecznych osobom starszym, samotnym, chorym, o niskich dochodach, bez dochodów i osobom bezdomnym. Wpłaty na rzecz potrzebujących mieszkańców Kalinowszczyzny można kierować na konto Stowarzyszenia: 97 2030 0045 1110 0000 0195 7080 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lublin ul. 1-go Maja 16.

Na zdjęciu prezes Stowarzyszenia Samopomocy Terytorialnej Jolanta Terlecka-Bogusiewicz oraz red. Monika Siemion – Dudek, wiceprzewodnicząca L.O.SDRP. Fot. RL

INFORMACJE

----------------------------------------------

WYDARZENIA


AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

MEDAL

Red. Stanisław Dąbrowski uhonorowany medalem... .

CZYTAJ WIĘCEJ

WYSTAWA

Hanna Pawłowska. Wystawa Skamieniałości... .

CZYTAJ WIĘCEJ

APEL

Towarzystwa Dziennikarskiego do członków Sejmu i Senatu... .

CZYTAJ WIĘCEJ

WŚRÓD POLONII

Na wschodzie. Tajemnica polskich książek... .

CZYTAJ WIĘCEJ

AŁMATOR

Co to jest Ałmator?... .

CZYTAJ WIĘCEJ

WSPOMNIENIA

STANISŁAW JAN DĄBROWSKI .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS POETYCKI

KONKURS POETYCKI IM. WOJCIECHA SIEMIONA .

CZYTAJ WIĘCEJ

PRUSY ROZDANE

LAUREACI NAGRÓD im. BOLESŁAWA PRUSA ZA 2022r. .

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW DĄBROWSKI

Zasłużony dla Miasta Lublin. W Trybunale Koronnym w Lublinie...

CZYTAJ WIĘCEJ

GRAŻYNA HRYNIEWSKA

Spotkanie Autorskie - Okruchy Pamięci...

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODA

W dniu 8 czerwca br. w Domu Żołnierza...

CZYTAJ WIĘCEJ

SKRZYDŁA

W dniu 27 maja br. w Muzeum...

CZYTAJ WIĘCEJ

PAMIĘCI SZARYCH SZEREGÓW

Gdy gaśnie pamięć ludzka... .

CZYTAJ WIĘCEJ

APEL DZIENNIKARZY

Apel dziennikarzy w obronie telewizji TVN .

CZYTAJ WIĘCEJ

NIE MA RÓZNORODNOŚCI

Nie ma różności bez TVN .

CZYTAJ WIĘCEJ

HARCERZE I MEDYCYNA

10 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Szarych .

CZYTAJ WIĘCEJ

„Bibliotekarz Lubelski” 2020

Stanisław Dąbrowski o harcerskich drogach do niepodległości... .

CZYTAJ WIĘCEJ

LESZEK SIEMION. PRO MEMORIA

Leszek Siemion, lubelski dziennikarz i pisarz zmarł 4 lutego 1981 roku – 40 lat temu. . .

CZYTAJ WIĘCEJ

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Koleżanki i Koledzy szczypta Optimizmu na Nowy Rok... .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE SDRP

Repolonizacja mediów według PIS. Zawłaszczanie mediów... .

CZYTAJ WIĘCEJ

POPIERAMY

Popieramy strajk kobiet. W całym kraju, w dużych i małych miastach .. .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE SDRP

Repolonizacja mediów według PIS. Podporządkowana PiS telewizja.. .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS

Stanisław Dąbrowski - Nagroda II Stopmia .

CZYTAJ WIĘCEJ

GŁOS OGRODÓW

"GŁOS OGRODÓW". Gazeta obywatelska o ogrodach. .

CZYTAJ WIĘCEJ

AKLAUD 2019

AKLAUD 2019 dla Naczelnego AKCENTU ... .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE

Cenzura w Radiowej Trójce ma się tak dobrze... .

CZYTAJ WIĘCEJ

REPORTERZY

REPORTERZY BEZ GRANIC RAPORTUJĄ, CMWP SDP PROTESTUJE .

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Prezydent Andrzej Duda podpisał .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS

Konkursie na wspomnienia o pionierach? .

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODY IM. B. PRUSA

LAUREACI NAGRÓD im. BOLESŁAWA PRUSA ZA 2019 r. .

CZYTAJ WIĘCEJ

BIZNES A MEDIA

W gościnnym „Lawendowym Dworku” w Lublinie odbyła się .

CZYTAJ WIĘCEJ

STANOWISKO ZARZĄDU IZBY

Zarząd Izby Wydawców Prasy z niepokojem przyjął informację... .

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAGRAŻA NIEŁAD MEDIALNY

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie zamiarem .

CZYTAJ WIĘCEJ

DYREKTYWA W OBRONIE

PRAW SŁABSZYCH. Po wielu dyskusjach, sporach, czasem walkach frakcyjnych .

CZYTAJ WIĘCEJ

MEMORIAŁ EUROPEJSKIEJ

Federacji Dziennikarzy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego .

CZYTAJ WIĘCEJ

PO DEBACIE

"MEDIA PUBLICZNE PO PIS-IE". W dyskusji organizowanej przez Towarzystwo .

CZYTAJ WIĘCEJ

KONGRES MEDIÓW

Kongres Mediów Obywatelskich. Kilkudziesięciu uczestników uczestników z całej Polski reprezentowało gazety, rozgłośnie .

CZYTAJ WIĘCEJ

I GALA

DZIENNIKARZY LUBELSZCZYZNY 2019 .............. .

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODY IM. B. PRUSA

Wyróżniono dziennikarzy Nagrodami im. Bolesława Prusa. .

CZYTAJ WIĘCEJ

MAŁGORZATA DOMAGAŁA

Dziennikarka Lubelskiej Gazety Wyborczej nominowana do nagrody Zielonego Prusa -Spośród zgłoszeń nadesłanych z całej Polski kandydatów

CZYTAJ WIĘCEJ

NAGRODA

Katarzyna Michalak - dziennikarka Polskiego Radia Lublin została laureatką za rok 2016.

CZYTAJ WIĘCEJ

PARYSKA KULTURA

770 lat Paryskiej „Kultury” " W czerwcu 2017 r. mija 70 lat od wydania pierwszego numeru Paryskiej „Kultury” .

CZYTAJ WIĘCEJ

AKADEMICKI LAUR

AKADEMICKI LAUR DZIENNIKARSKI dla red. LESZKA GZELLI " Redaktor Alojzy Leszek Gzella otrzymał lubelski Akademicki Laur Dziennikarski .

CZYTAJ WIĘCEJ

JUBILEUSZE

WSPOMNIENIA

Pamięci Stefana Żagla

CZYTAJ WIĘCEJ

90 LAT

90 LAT REDAKTORA TADEUSZA CHWAŁCZYKA

CZYTAJ WIĘCEJ

WIECZÓR WSPOMNIEŃ

Franciszek Hipolit Piątkowski - promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

BENEFIS

Janusz Malinowski, 50. lat pracy twórczej..

CZYTAJ WIĘCEJ

10. LAT AWANGARDY

W Domu Kultury LSM w Lublinie odbyła się Jubileuszowa Gala

CZYTAJ WIĘCEJ

GRATULACJE!

50. lat małżeństwa. Sobota (5 września) była dla mnie i mojego

CZYTAJ WIĘCEJ

50. LAT PRACY TWÓRCZEJ

Należy do popularnych i cenionych lubelskich dziennikarzy.

CZYTAJ WIĘCEJ

JANUSZ ŚWIĄDER

Jubileusz 50. lat pracy twórczej i promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

VIVAT NESTOR!

Redaktor Tadeusz Tłuczkiewicz, wieloletni szef Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Lublinie, w 2016 roku skończył 90 lat

CZYTAJ WIĘCEJ

JUBILEUSZ

Nasza koleżanka redaktor Izabella Wlazłowska obchodzi w tym roku 40 –lecie pracy zawodowej i twórczej.

CZYTAJ WIĘCEJ

.

Z NASZEJ PÓŁKI

HANNA PAWŁOWSKA

PROMOCJA KSIĄŻKI ...

CZYTAJ WIĘCEJ

MARIA BALICKA

PROMOCJA KSIĄŻKI ...

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW DĄBROWSKI

PROMOCJA KSIĄŻKI ...

CZYTAJ WIĘCEJ

PIOTR SIEMION

PROMOCJA KSIĄŻKI ...

CZYTAJ WIĘCEJ

PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje naukowe członków naszego Oddziału ...

CZYTAJ WIĘCEJ

JANUSZ ŚWIĄDER

Pożegnanie Świądra z gwiazdami ...

CZYTAJ WIĘCEJ

JACEK GALLANT

I JEGO BAŁKAŃSKI KOCIOŁ oraz GALLANTERIA. Nasz kolega red. wydał książki...

CZYTAJ WIĘCEJ

ANDRZEJ SZWABE

70 lat Motoru. W Centrum Historii Sportu w Lublinie miało miejsce

CZYTAJ WIĘCEJ

STANISŁAW KIEROŃSKI

Między Piętrami Wyobrażni. Promocja książki.

CZYTAJ WIĘCEJ

WIESŁAW PAWŁAT

WSSP Lublin. Promocja Książki. Tomasz Wójtowicz. Szczęscie

CZYTAJ WIĘCEJ

JANUSZ MALINOWSKI

Książkę otwierają opowiadania dedykowane jego idolom literackim, poczynając od Raymonda Chandlera.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZBIGNIEW MIAZGA

Płyń Bystrzycą do morza Czytelnicy „Dziennika Wschodniego” (wcześniej „Sztandaru Ludu”) wiedzą o morskiej pasji red. Zbigniewa Miazgi .

CZYTAJ WIĘCEJ

Laureaci tytułu Młody Dinozaur

Laureaci tytułu Młody Dinozaur, przyznawanego corocznie od przeszło dwudziestu lat przez Kapitułę przy Lubelskim Oddziale Stowarzyszenia Dziennikarzy RP dziennikarzom, którzy po przejściu na emeryturę pozostają aktywni zawodowo i społecznie /porządek alfabetyczny/: Andrzej Albigowski, Jacek Bieniaszkiewicz, Alicja i Tadeusz Chwałczykowie, Stanisław Dąbrowski, Monika Siemion – Dudek, Ewa Dziedzic, Kazimiera Błażewicz – Izdebska, Grażyna Hryniewska – Kalicka, Maria Balicka – Kasprzak, Wojciech Klusek, Krystyna Kotowicz, Henryk Kwiatkowski, Franciszek Malinowski, Janusz Malinowski, Anna Radczak – Mańkowska, Zbigniew Miazga, Witold Miszczak, Kazimierz Pawełek, Janusz Świąder, Tadeusz Tłuczkiewicz, Adam Tomanek, Izabella Wlazłowska, Stanisław Wojnarowicz.

----------------------------------------------

Uhonorowani tytułem Amicus Diurnariorum

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP od kilku lat osoby życzliwe środowisku dziennikarskiemu i współpracujące z nim honoruje tytułem AMICUS DIURNARIORUM. Kapituła przy LO SDRP dotychczas przyznała owe tytuły następującym osobom: Jerzy Jabłonka, Stanisław Kieroński, Zenon Krawczyk, Mieczysław Zapał, Andrzej Zdunek.